Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna

Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu

Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu
62-800 Kalisz
tel.: (+48) 513 513 567
e-mail: [email protected]