Ekonomika przedsiębiorstw - studia podyplomowe Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Opis kierunku

Specjalistyczna wiedza w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania to: teorie przedsiębiorstwa jako pomysł na dobre przedsiębiorstwo, umiejętność zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, znajomość strategii przedsiębiorstw jako instrumentu konkurencyjności, wiedza o rolach właściciela, menedżera, pracowników oraz klientów w rozwoju przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe w zakresie: Ekonomika przediębiorstw

Kwalifikacje:
Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie zmian zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstw. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

 

Specjalistyczna wiedza w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania to: teorie przedsiębiorstwa jako pomysł na dobre przedsiębiorstwo, umiejętność zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, znajomość strategii przedsiębiorstw jako instrumentu konkurencyjności, wiedza o rolach właściciela, menedżera, pracowników oraz klientów w rozwoju przedsiębiorstwa.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 

1. Podstawy zarządzania
2. Marketing w przedsiębiorstwie
3. Mikroekonomia
4. Makroekonomia
5. Mechanizmy kształtowania postaw przedsiębiorczości
6. Komunikacja werbalna i niewerbalna
7. Planowanie karier
8. Polityka rynku pracy
9. Techniki negocjacji
10. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
11. Prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo pracy
12. Asertywność
13. Organizacyjno – prawne podstawy działalności gospodarczej]
14. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
16. Dynamika zespołu pracowniczego

* Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie studiów

 

Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 180 h

 

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG