Logopedia - studia podyplomowe Pedagogika

Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Opis kierunku

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych 4 semestralnych daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Elementy ortodoncji
 3. Fonetyka
 4. Foniatria i audiologia
 5. Kultura żywego słowa
 6. Profilaktyka logopedyczna
 7. Psychologiczne aspekty rozwoju mowy
 8. Dykcja i emisja głosu
 9. Elementy pediatrii
 10. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 11. Oligofrenologopedia
 12. Surdologopedia
 13. Diagnoza i terapia dyslalii
 14. Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej
 15. Zaburzenia i terapia aparatu artykulacyjnego
 16. Terapia zaburzeń mowy – jąkanie
 17. Zaburzenia i terapia uszkodzeń korowych, podkorowych i obwodach mowy
 18. Mutyzm wybiórczy
 19. Laryngoktomia
 20. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
 21. Neurologia dziecięca
 22. Psychiatria dziecięca
 23. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 24. Sybdyscypliny pedagogiki specjalnej
 25. Zaburzenia mowy u dzieci ze spektrum autyzmu
 26. Dydaktyka specjalna
 27. Diagnostyka psychopedagogiczna
 28. Koordynacja terapii mowy, czytania, pisania
 29. Metodyka terapii psychoruchowej
 30. Metodyka zaburzeń czytania i pisania
 31. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych i relaksacyjnych
 32. Metody badań logopedycznych
 33. Metodyka pracy i warsztat logopedy
 34. Terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej
 35. Zasady organizacji pomocy logopedycznej
 36. Ryzyko dysleksji i zasady jej diagnozy
 37. Zaburzenia genetyczne i niepełnosprawność sprzężona
 38. Rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej
 39. Praktyka
 40. Praktyka zawodowa

 

Ilość semestrów: 4
Ilość godzin: 600 h 

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG