Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia podyplomowe Pedagogika

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opis kierunku

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program studiów:

1. Diagnostyka psychopedagogiczna
2. Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
3. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
4. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
5. Dzieci z zespołem wad wrodzonych
6. Neurologopedia dziecięca
7. Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozowju psychomotorycznego dziecka
8. Patologia rozowju psychoruchowego
9. Wczesna interwencja logopedyczna
10. Rehabilitacja dzieci z zespołem wad wrodzonych
11. Integracja dzieci z problemami rozwojowymi w grupie równieśniczej
12. Diagnoza i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
13. Diagnostyka i terapia niemowląt
14. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
15. Współpraca z rodziną
16. Praktyka

 

Ilość semestrów: 3

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG