Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe Pedagogika

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe z PRZGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO są prowadzone tylko do nauczania jednego przedmiotu. W WWSSE można równolegle studiować na studiach podyplomowych do nauczania większej ilości przedmiotów, jest to możliwe, gdyż część przedmiotów jest taka sama. W celu rekrutacji należy złożyć odrębne podania na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do nauczania danego przedmiotu.

Opis kierunku

Studia dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu - wszystkie przedmioty poza zintegrowaną edukacja przedszkolną i wczesnoszkolną.

Dodatkowe informacje

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe z PRZGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO są prowadzone tylko do nauczania jednego przedmiotu.
W WWSSE można równolegle studiować na studiach podyplomowych do nauczania większej ilości przedmiotów, jest to możliwe, gdyż część przedmiotów jest taka sama.
W celu rekrutacji należy złożyć odrębne podania na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do nauczania danego przedmiotu.

Kwalifikacje:
Studia dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu – wszystkie przedmioty poza zintegrowaną edukacja przedszkolną i wczesnoszkolną.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1. Wprowadzenie do psychologii
 2. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia.
 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli.
 4. Pedagogika ogólna.
 5. Pedagogika społeczna i opiekuńcza.
 6. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe.
 7. Etyka zawodu nauczyciela
 8. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka.
 9. Prawo pracy i podstawy doradztwa zawodowego i edukacyjnego z metodyką.
 10. Emisja głosu.
 11. Podstawy dydaktyki ogólnej.
 12. Dydaktyka przedmiotu.
 13. Praktyka.

Ilość semestrów: 3

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG