Metodyka i metodologia pracy socjalnej - studia podyplomowe Pedagogika

studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Opis kierunku

Zgodnie z ukazanym się projektem rozporządzenia MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socajlnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Dodatkowe informacje

Adresaci: studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

 

Zgodnie z ukazanym się projektem rozporządzenia MRiPS  w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socajlnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

 

Wstępny program studiów będzie składał się z następujących bloków tematycznych*:

 

  1. Wprowadzenie do pracy socjalnej
  2. Elementy polityki społecznej
  3. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
  4. Projekt socjalny
  5. Struktura i organizacja pomocy społecznej
  6. Praktyki zawodowe
  7. Seminarium dyplomowe

 

Ilość semestrów:2

Ilość godzin: 345  – w tym 40 godz. praktyki zawodowej

 

*program może ulec zmianie, jeśli zmianie ulegnie rozporządzenie.

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG