Metodyka i metodologia pracy socjalnej - studia podyplomowe Pedagogika

studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

Opis kierunku

Zgodnie z ukazanym się projektem rozporządzenia MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socajlnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Dodatkowe informacje

Adresaci: studia siekrowane są do absolwentów kierunków takich jak: socjologia, pedagogika, psychologia, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i w przyszłości zostać pracownikiem w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej, tj. zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dn. 15 kwietnia 2021r.

 

Zgodnie z ukazanym się projektem rozporządzenia MRiPS  w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socajlnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

 

Wstępny program studiów będzie składał się z następujących bloków tematycznych*:

 

 1. Wprowadzenie do pracy socjalnej
 2. Elementy polityki społecznej
 3. Metodologia i metodyka pracy socjalnej
 4. Projekt socjalny
 5. Struktura i organizacja pomocy społecznej
 6. Praktyki zawodowe
 7. Seminarium dyplomowe

 

Ilość semestrów:2

Ilość godzin: 345  – w tym 40 godz. praktyki zawodowej

 

*program może ulec zmianie, jeśli zmianie ulegnie rozporządzenie.

Kim możesz zostać

 • Project managerem
 • Konsultantem i architektem systemów rozproszonych
 • Analitykiem systemowym
 • Specjalistą ds. zarządzania zespołem w organizacji
 • Managerem-integratorem IT w organizacji

Programy i stypendia

 • Stypendium naukowe
 • Program wymiany studentów ERASMUS
 • Stypendium socialne
 • Koła naukowe
 • Szkolenia i kursy dodatkowe