Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna - studia II stopnia Pedagogika

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Opis kierunku

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

Dodatkowe informacje

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.

Praca socjalna i resocjalizacja to nieodłączne elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo.

 

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 906  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Antropologia kulturowa
 2. Metodologia badań społecznych
 3. Współczesne problemy socjologii
 4. Logika
 5. Andragogika

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Pedagogika porównawcza
 3. Pedeutologia
 4. Współczesne problemy psychologii

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru):

 1. Pedagogika zaburzeń zachowania
 2. Patologie społeczne
 3. Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 4. Zagadnienia opieki następczej i readaptacji społecznej
 5. Edukacja wielokulturowa
 6. Praca z rodziną dysfunkcjonalną

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru):

 1. Współczesne tendencje w edukacji elementarnej
 2. Pedagogika czasu wolnego
 3. Technologie informacyjne
 4. Gerontologia
 5. Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 6. Hortiterapia

 

 

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG