Systemy sztucznej inteligencji - studia I stopnia Informatyka

Studia przeznaczone dla osób lubiących rozwiązania sieciowe, automatykę, systemy kontroli, monitoringu z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, a tym samym jej implementacja pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji. Wykorzystane zostanie komputerowa analiza obrazu, temperatury i innych parametrów ułatwiających wykrycie np. intruza, anomalii sieciowych, niebezpieczeństwa ataku sieciowego, rozpoznawania obiektów.

Opis specjalności

Absolwenci mogą sami rozpocząć działalność gospodarczą oferując inteligentne rozwiązania. Mogą również starać się o pracę w przedsiębiorstwach sprzedających usługi sieciowe takie jak Internet czy webhosting. W firmach oferujących wdrożenia systemów bezpieczeństwa i ochrony danych, kontroli osób i obiektów, kontroli sprzedaży od pakowania aż po wysyłkę towaru.

Dodatkowe informacje

Studia przeznaczone dla osób lubiących rozwiązania sieciowe, automatykę, systemy kontroli, monitoringu
z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja, a tym samym jej implementacja pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji. Wykorzystane
zostanie komputerowa analiza obrazu, temperatury i innych parametrów ułatwiających wykrycie
np. intruza, anomalii sieciowych, niebezpieczeństwa ataku sieciowego, rozpoznawania obiektów.

 

Absolwenci mogą sami rozpocząć działalność gospodarczą oferując inteligentne rozwiązania. Mogą
również starać się o pracę w przedsiębiorstwach sprzedających usługi sieciowe takie jak Internet czy webhosting.
W firmach oferujących wdrożenia systemów bezpieczeństwa i ochrony danych, kontroli osób i obiektów,
kontroli sprzedaży od pakowania aż po wysyłkę towaru.

Po ukończeniu studiów inżynierskich 3,5 rocznych absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA.

 

Program Studiów

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Analiza matematyczna
 3. Narzędzia informatyki
 4. Matematyka dyskretna
 5. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 6. Teoretyczne podstawy informatyki
 7. Metody probablistyczne
 8. Elementy statystyki
 9. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
 10. Fizyka
 11. Wybrane zagadnienia z nauk technicznych

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy programowania
 2. Systemy operacyjne I
 3. Języki i paradygmaty programowania
 4. Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
 5. Interfejsy i multimedia
 6. Programowanie obiektowe I
 7. Inżynieria oprogramowania
 8. Bazy danych
 9. Sieci komputerowe
 10. Pracownia programowania
 11. Grafika komputerowa i wizualizacja
 12. Sztuczna inteligencja

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ I PRZEDMIOTY DO WYBORU

 1. BHP
 2. Język angielski
 3. Elementy prawa
 4. Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 5. Prawo (elementy prawa podatkowego, autorskiego, prawne regulacje w księgowości)
 6. Projekt 1 i 2
 7. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Języki skryptowe
 2. Bezpieczeństwo danych
 3. Programowanie rozproszone zorientowane na usługi
 4. Informatyzacja przedsiębiorstw
 5. Metody optymalizacyjne
 6. Modelowanie neuronowe
 7. Programowanie wizualne
 8. Wybrane narzędzia do projektowania gier
 9. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych
 10. Robotyzacja procesów biznesowych
 11. Sztuczna inteligencja czasu rzeczywistego
 12. Systemy zintegrowane w przedsiębiorstwie

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru)

 1. Projektowanie aplikacji internetowych
 2. Zarządzanie systemami serwerowymi
 3. Hurtownie danych
 4. Grafika inżynierska
 5. Komputerowa analiza obrazu
 6. Ekonomiczne aspekty tworzenia gier komputerowych
 7. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie
 8. Analiza i prezentacja danych biznesowych.

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG