Filologia - studia II stopnia Filologia

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku Filologia. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

Opis specjalności

LANG