Studia II stopnia - Informatyka - 3 lub 4 semestralne

Uczelnia ubiega się o możliwość utworzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka. Wniosek jest w trakcie opiniowania przez MEiN oraz PKA.

LANG