Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia - studia podyplomowe Pedagogika

Celem studiów jest: uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

Opis kierunku

Celem studiów jest: uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Celem studiów jest: uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

 

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
2. Informacja naukowa
3. Kultura słowa
4. Literatura dla dzieci i młodzieży
5. Metodyka pracy bibliotekarza
6. Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
7. Biblioterapia
8. Historia książek i bibliotek
9. Kompetencje interpersonalne bibliotekarza
10. Technika pracy umysłowej
11. Emisja głosu
12. Metodyka pracy z czytelnikiem, wybrane problemy czytelnictwa
13. Technologie informatyczne i multimedialne w bibliotece
14. Praktyka w zakresie bibliotekoznawstwa

Ilość semestrów: 3

 

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG