Pedagogika ogólna - studia II stopnia Pedagogika

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

Opis kierunku

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

Dodatkowe informacje

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.

Pedagogika ogólna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent tego kierunku zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych, działalności prospołecznej i samodoskonalenia. Studia na kierunku pedagogika przygotowują do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i placówkach oświatowych, animacji kulturalnej, pomocy społecznej, służbie zdrowia, w państwowej i samorządowej administracji, w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacyjnych.

 

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 906  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Antropologia kulturowa
 2. Metodologia badań społecznych
 3. Współczesne problemy socjologii
 4. Logika
 5. Andragogika

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Pedagogika porównawcza
 3. Pedeutologia
 4. Współczesne problemy psychologii

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru):

 1. Pedagogika zaburzeń zachowania
 2. Patologie społeczne
 3. Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 4. Zagadnienia opieki następczej i readaptacji społecznej
 5. Edukacja wielokulturowa
 6. Praca z rodziną dysfunkcjonalną

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru):

 1. Współczesne tendencje w edukacji elementarnej
 2. Pedagogika czasu wolnego
 3. Technologie informacyjne
 4. Gerontologia
 5. Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 6. Hortiterapia

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG