Systemy logistyczne przedsiębiorstw i handel krajowy i zagraniczny - Studia I stopnia

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej i poszerzonej wiedzy z zakresu ekonomii, ukierunkowanej na wiedzę i umiejętności z logistyki, systemów logistycznych przedsiębiorstw a także handlu zagranicznego i krajowego, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Absolwent w/w studiów otrzymuje tytuł licencjata EKONOMII w zakresie specjalności. Wybierając tę specjalność, dalszy wybór drogi zawodowej absolwenta to możliwość podjęcia pracy m.in. w podmiotach gospodarczych związanym z handlem międzynarodowym i krajowym, podjęcie pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Pracy na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane informatyczne systemy logistyczne oraz zaawansowane technologie wspomagające zarządzanie logistyczne łącznie z elementami sztucznej inteligencji w tym sieci neuronowych.

Program Studiów

Strona w budowie

 

Ekonomia studia I stopnia

Profil praktyczny

*Podczas studiów należy zrealizować obowiązkową praktykę studencką w wymiarze określonym w programie praktyk dla danego kierunku i specjalności.

** Na studiach stacjonarnych student obowiązkowo musi zrealizować zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godz. Zajęcia te muszą być zrealizowane do końca studiów.

 

Możliwość ubiegania się o:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium specjalne
  • Zapomogę

LANG