Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe Ekonomia

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Opis kierunku

Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .

Dodatkowe informacje

Kwalifikacje:
Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
 4. Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości
 5. Psychologia
 6. Narzędzia i sposoby komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 7. System poradnictwa zawodowego i oświatowego
 8. Rekrutacja i selekcja pracowników
 9. Polityka szkoleniowa i rozwój pracowników
 10. Organizacja działu personalnego w przedsiębiorstwie
 11. Teorie motywacji
 12. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 13. Rola lidera
 14. Wynagradzanie i motywowanie
 15. Edukacja a rynek pracy

 

 

Ilość semestrów: 2
Ilość godzin: 220 h

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG