Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia podyplomowe Pedagogika

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Opis kierunku

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje: 

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
 3. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych  – organizacja i podstawy prawne
 4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 5. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
 6. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
 7. Rewalidacja indywidualna
 8. Oligofrenopedagogika
 9. Diagnoza psychologiczna
 10. Diagnoza pedagogiczna
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością
 12. Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 13. Oligofrenologopedia i surdologopedia
 14. Metodyka nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w I etapie edukacyjnym
 15. Metodyka nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w I i II etapie edukacyjnym
 16. Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach edukacyjnych
 17. Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej
 18. Metodyka indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
 19. Dydaktyka specjalna
 20. Diagnostyka psychopedagogiczna
 21. Praktyka

Ilość semestrów: 3

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG