Finanse i bankowość - studia podyplomowe Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie problematyki funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego; usług bankowych i finansowych, zarządzania bankiem oraz instytucją finansową; pieniądza i systemów pieniężnych, funkcjonowania rynków finansowych i inwestycyjnych.

Opis kierunku

Zdobyta przez studentów wiedza daje możliwości podjęcia pracy m.in. w: bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych, urzędach publicznych, organizacjach samorządowych, izbach gospodarczych, działach finansowych różnorodnych firm i instytucji.

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe w zakresie: Finanse i bankowość

Kwalifikacje:
Uzyskana wiedza zezwala na rozumienie problematyki funkcjonowania banków i instytucji pośrednictwa finansowego; usług bankowych i finansowych, zarządzania bankiem oraz instytucją finansową; pieniądza i systemów pieniężnych, funkcjonowania rynków finansowych i inwestycyjnych.

Zdobyta przez studentów wiedza daje możliwości podjęcia pracy m.in. w: bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych, urzędach publicznych, organizacjach samorządowych, izbach gospodarczych, działach finansowych różnorodnych firm i instytucji.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Podstawy nauki o finansach
 3. Finanse publiczne
 4. Technologie informacyjne
 5. Analiza finansowa
 6. Statystyka opisowa
 7. Rachunkowość
 8. Matematyka finansowa
 9. Bankowość
 10. Rynki finansowe
 11. Ekonomia matematyczna
 12. Rachunkowość finansowa
 13. Finanse przedsiębiorstw
 14. Ubezpieczenia gospodarcze
 15. Controlling

* Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie studiów

 

Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 180 h

 

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG