Grafika komputerowa i projektowanie gier - studia I stopnia Informatyka

Grafika komputerowa i projektowanie gier to propozycja kształcenia, która odpowiada na realia współczesnego rynku pracy. Odnajdą się tutaj pasjonaci gier komputerowych, którzy chętnie zapoznają się z inżynierią oprogramowania, projektowaniem i realizacją gier komputerowych, a także chcą poznać metody i algorytmy grafiki komputerowej, których używa się w grach i symulacjach.

Opis specjalności

Program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy odnoszącej się nie tylko do grafiki komputerowej, ale ogólnie informatyki czy programowania. Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w: studiach graficznych i fotograficznych, firmach programistycznych, przemyśle rozrywkowym, przy produkcji filmowej i telewizyjnej, przy projektowaniu stron internetowych.

Dodatkowe informacje

Grafika komputerowa i projektowanie gier to propozycja kształcenia, która odpowiada na realia współczesnego
rynku pracy. Odnajdą się tutaj pasjonaci gier komputerowych, którzy chętnie zapoznają się z inżynierią
oprogramowania, projektowaniem i realizacją gier komputerowych, a także chcą poznać metody
i algorytmy grafiki komputerowej, których używa się w grach i symulacjach.

 

Program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy odnoszącej się nie tylko do grafiki komputerowej, ale
ogólnie informatyki czy programowania.

 

Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w: studiach graficznych i fotograficznych, firmach programistycznych,
przemyśle rozrywkowym, przy produkcji filmowej i telewizyjnej, przy projektowaniu stron internetowych.

Po ukończeniu studiów inżynierskich 3,5 rocznych absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA.

 

Program Studiów

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Analiza matematyczna
 3. Narzędzia informatyki
 4. Matematyka dyskretna
 5. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 6. Teoretyczne podstawy informatyki
 7. Metody probablistyczne
 8. Elementy statystyki
 9. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
 10. Fizyka
 11. Wybrane zagadnienia z nauk technicznych

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy programowania
 2. Systemy operacyjne I
 3. Języki i paradygmaty programowania
 4. Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
 5. Interfejsy i multimedia
 6. Programowanie obiektowe I
 7. Inżynieria oprogramowania
 8. Bazy danych
 9. Sieci komputerowe
 10. Pracownia programowania
 11. Grafika komputerowa i wizualizacja
 12. Sztuczna inteligencja

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ I PRZEDMIOTY DO WYBORU

 1. BHP
 2. Język angielski
 3. Elementy prawa
 4. Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 5. Prawo (elementy prawa podatkowego, autorskiego, prawne regulacje w księgowości)
 6. Projekt 1 i 2
 7. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Języki skryptowe
 2. Bezpieczeństwo danych
 3. Programowanie rozproszone zorientowane na usługi
 4. Informatyzacja przedsiębiorstw
 5. Metody optymalizacyjne
 6. Modelowanie neuronowe
 7. Programowanie wizualne
 8. Wybrane narzędzia do projektowania gier
 9. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych
 10. Robotyzacja procesów biznesowych
 11. Sztuczna inteligencja czasu rzeczywistego
 12. Systemy zintegrowane w przedsiębiorstwie

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru)

 1. Projektowanie aplikacji internetowych
 2. Zarządzanie systemami serwerowymi
 3. Hurtownie danych
 4. Grafika inżynierska
 5. Komputerowa analiza obrazu
 6. Ekonomiczne aspekty tworzenia gier komputerowych
 7. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie
 8. Analiza i prezentacja danych biznesowych.

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG