Psychodietetyka - studia II stopnia Dietetyka

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Rekrutacja rusza od 01 czerwca 2023. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych i społecznych czynników, które wpływają zarówno na sposób żywienia, jak i styl życia człowieka, na różnych etapach jego życia. Główny nacisk kładzie się na poznanie i zrozumienie psychologicznych czynników kształtujących wybory żywieniowe, jak również na umiejętności diagnostyczne zaburzeń w zakresie żywienia. Kandydat tej specjalności poszerzy umiejętności komponowania jadłospisów w różnych chorobach dietozależnych, ale również zdobędzie wiedzę niezbędną do motywowania pacjenta na etapie zmiany.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie).
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.