Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe Pedagogika

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Opis kierunku

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje: 

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 1. Diagnostyka psychopedagogiczna
 2. Dydaktyka specjalna
 3. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 4. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 5. Rewalidacja indywidualna
 6. Spektrum zaburzeń autystycznych
 7. Trening umiejętności społecznych
 8. Wsparcie dietetyczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 9. Wsparcie rodziny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 10. Neurologia dziecięca
 11. Psychiatria dziecięca
 12. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 13. Trudne zachowania u osób ze spektrum autyzmu
 14. Integracja sensoryczna w terapii dziecka ze spektrum autyzmu
 15. Studium przypadku
 16. Metodyka zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych osób ze spektrum autyzmu
 17. Metody terapii i wsparcia rodziny ze spektrum autyzmu
 18. Wspieranie rozwoju zawodowego osób ze spektrum autyzmu
 19. Diagnoza funkcjonalna dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu
 20. Wykorzystanie technologii w terapii osób ze spektrum autyzmu
 21. Podstawy stosowanej analizy zachowania
 22. Podstawy terapii neurobiologicznej
 23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 24. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne
 25. Metodyka nauczania i wychowania dzieci ze spektrum autyzmu w edukacji wczesnoszkolnej
 26. Metodyka nauczania i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu na II i III etapie edukacyjnym
 27. Metody pracy opiekuńczo – wychowawczej z uczniem ze spektrum autyzmu
 28. Praktyka

 

Ilość semestrów: 3

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG