Dietetyka sportowa - studia II stopnia Dietetyka

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Rekrutacja rusza od 01 czerwca 2023. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Specjalność ta jest kierowana do kandydatów chcących poszerzyć swoją wiedzę dietetyczną o tematykę związaną z żywieniem w sporcie. Główny nacisk kładzie się na zdobycie umiejętności pracy dietetycznej ze sportowcami różnych dziedzin sportowych, najnowszych wytycznych i rekomendacji. Specjalność ta obejmuje m.in. żywienie w sporcie i odnowie biologicznej, poradnictwo dietetyczne w sporcie, dietetykę sportową oraz diagnozowanie zaburzeń odżywiania w sporcie.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie).
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.