Rachunkowość i podatki - studia podyplomowe Ekonomia

Uzyskana wiedza zezwala na poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw; sporządzania sprawozdań finansowych; przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Opis kierunku

Absolwenci tej specjalności mają możliwości zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach państwowych i spółkach, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, jednostkach budżetowych oraz firmach audytorskich i konsultingowych. W szczególności na takich stanowiskach jak: pracownik służb finansowo-księgowych, analityk finansowy, doradca finansowy, audytor.

Dodatkowe informacje

Kwalifikacje:
Uzyskana wiedza zezwala na poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych; analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstw; sporządzania sprawozdań finansowych; przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach sektora publicznego. Rezultatem tej wiedzy jest posiadanie umiejętności praktycznej jej aplikacji.

Absolwenci tej specjalności mają możliwości zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach państwowych i spółkach, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, jednostkach budżetowych oraz firmach audytorskich i konsultingowych. W szczególności na takich stanowiskach jak: pracownik służb finansowo-księgowych, analityk finansowy, doradca finansowy, audytor.

Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Podstawy nauki o finansach
 3. Finanse przedsiębiorstw
 4. Technologie informacyjne
 5. Analiza finansowa
 6. Statystyka opisowa
 7. Podstawy rachunkowości
 8. Rachunkowość zarządcza
 9. Rachunkowość finansowa
 10. System podatkowy
 11. Administracja i kontrola podatkowa
 12. Administracja i kontrola skarbowa
 13. Zobowiązania podatkowe
 14. Controlling
 15. Seminarium dyplomowe

* Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie studiów

 

Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 180 h

 

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG