Poradnictwo dietetyczne - studia I stopnia Dietetyka

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Opis kierunku

Absolwent dietetyki kończący studia w WASE w Środzie Wielkopolskiej podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów - przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

Dodatkowe informacje

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

 

Absolwent dietetyki kończący studia w WASE w Środzie Wielkopolskiej podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów – przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

 

Możliwość kontynuacji kształcenia absolwentów

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku Dietetyka może kontynuować kształcenie w ramach:

 

 • studiów II stopnia
 • studiów kształcenia podyplomowego
 • kursów specjalistycznych

 

Program Studiów

KIERUNEKDietetyka

Specjalność: Poradnictwo dietetyczne

Specjalność: Dietetyka w sporcie i rekreacji

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Wprowadzenie do psychologii
 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 3. Anatomia człowieka
 4. Biochemia ogólna i żywności
 5. Chemia żywności
 6. Genetyka
 7. Fizjologia człowieka
 8. Mikrobiologia ogólna i żywności
 9. Parazytologia

PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Technologie informacyjne
 2. Fizyka z elementami biofizyki
 3. Etyka w zawodzie dietetyka
 4. Elementy statystyki
 5. Ochrona własności intelektualnej
 6. Komunikacja interpersonalna

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Kliniczny zarys chorób
 2. Podstawy dietetyki
 3. Edukacja zdrowotna z elementami zdrowia publicznego
 4. Technologia żywności
 5. Technologia potraw
 6. Żywienie człowieka
 7. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 8. Żywienie kliniczne
 9. Dietetyka pediatryczna
 10. Analiza i ocena jakości żywności
 11. Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością
 12. Towaroznawstwo żywności
 13. Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno – higienicznym
 14. Diagnostyka laboratoryjna

PRZEDMIOTY DO WYBORU

 1. BHP
 2. Język obcy
 3. Język obcy
 4. Marketing i zarządzanie w usługach żywieniowych
 5. Seminarium dyplomowe
 6. Dietoprofilaktyka
 7. Projektowanie diet
 8. Poradnictwo dietetyczne w sporcie i odnowie biologicznej
 9. Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia
 10. Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
 11. Choroby dietozależne
 12. Żywienie regionalne
 13. Żywność funkcjonalna i dietetyczna z elementami nutrigenomiki
 14. Żywienie zbiorowe
 15. Kształtowanie sylwetki
 16. Choroby cywilizacyjne
 17. Elementy metodyki różnych dyscyplin sportowych
 18. Inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego/
 19. Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie
 20. Biomechanika w sporcie
 21. Antropologia i teoria sportu
 22. Żywienie w gerontologii

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG