Informatyzacja przedsiębiorstw - studia I stopnia Informatyka

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat informatyzacji przedsiębiorstw, która wspomaga odpowiednie zarządzanie procesami firmy, a co za tym idzie pozwala podnieść jej wydajność i efektywność. Nowoczesne rozwiązania IT wspomagają organizacje w wykonywaniu poszczególnych zadań. Obecnie modernizacja i wzrost efektywności możliwy jest właśnie dzięki wdrożeniu kolejnych rozwiązań informatycznych.

Opis specjalności

Program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy odnoszącej się do: sieci, zasobów sprzętowych, urządzeń mobilnych, systemów do komunikacji usprawniających współpracę pracowników i zespołów, a także rozwiązaniach klasy CRM, BI, ERP. Wszystko to pozwala stworzyć dla pracowników wygodne i przyjazne środowisko, które sprzyja podniesieniu ich efektywności oraz komfortu pracy.

Dodatkowe informacje

Absolwent tej specjalności zdobędzie wszechstronną wiedzę na temat informatyzacji przedsiębiorstw,
która wspomaga odpowiednie zarządzanie procesami firmy, a co za tym idzie pozwala podnieść jej wydajność
i efektywność. Nowoczesne rozwiązania IT wspomagają organizacje w wykonywaniu poszczególnych
zadań. Obecnie modernizacja i wzrost efektywności możliwy jest właśnie dzięki wdrożeniu kolejnych rozwiązań
informatycznych.

 

Program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy odnoszącej się do: sieci, zasobów sprzętowych, urządzeń
mobilnych, systemów do komunikacji usprawniających współpracę pracowników i zespołów, a także
rozwiązaniach klasy CRM, BI, ERP. Wszystko to pozwala stworzyć dla pracowników wygodne i przyjazne
środowisko, które sprzyja podniesieniu ich efektywności oraz komfortu pracy.

 

Absolwenci mogą zdobyć zatrudnienie w bankach, dużych przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą
np. na rynku samochodowym, urzędach miast i gmin, firmach finansowych.

Po ukończeniu studiów inżynierskich 3,5 rocznych absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA.

 

Program Studiów

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Analiza matematyczna
 3. Narzędzia informatyki
 4. Matematyka dyskretna
 5. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 6. Teoretyczne podstawy informatyki
 7. Metody probablistyczne
 8. Elementy statystyki
 9. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
 10. Fizyka
 11. Wybrane zagadnienia z nauk technicznych

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy programowania
 2. Systemy operacyjne I
 3. Języki i paradygmaty programowania
 4. Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
 5. Interfejsy i multimedia
 6. Programowanie obiektowe I
 7. Inżynieria oprogramowania
 8. Bazy danych
 9. Sieci komputerowe
 10. Pracownia programowania
 11. Grafika komputerowa i wizualizacja
 12. Sztuczna inteligencja

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ I PRZEDMIOTY DO WYBORU

 1. BHP
 2. Język angielski
 3. Elementy prawa
 4. Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 5. Prawo (elementy prawa podatkowego, autorskiego, prawne regulacje w księgowości)
 6. Projekt 1 i 2
 7. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Języki skryptowe
 2. Bezpieczeństwo danych
 3. Programowanie rozproszone zorientowane na usługi
 4. Informatyzacja przedsiębiorstw
 5. Metody optymalizacyjne
 6. Modelowanie neuronowe
 7. Programowanie wizualne
 8. Wybrane narzędzia do projektowania gier
 9. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych
 10. Robotyzacja procesów biznesowych
 11. Sztuczna inteligencja czasu rzeczywistego
 12. Systemy zintegrowane w przedsiębiorstwie

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru)

 1. Projektowanie aplikacji internetowych
 2. Zarządzanie systemami serwerowymi
 3. Hurtownie danych
 4. Grafika inżynierska
 5. Komputerowa analiza obrazu
 6. Ekonomiczne aspekty tworzenia gier komputerowych
 7. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie
 8. Analiza i prezentacja danych biznesowych.

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG