Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe Pedagogika

Studia dają kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Opis kierunku

Studia dają kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje:

Studia dają kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. Dz. U. nr 89, poz. 826, z późn. zm.)

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Prawo oświatowe
3. Diagnostyka psychopedagogiczna
4. Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
5. Współczesne problemy psychologii
6. Polityka oświatowa, strategie oświatowe
7. Struktura organizacyjna instytucji oświatowych i jej uwarunkowanie
8. Oświata jako zadanie samorządów regionalnych i lokalnych
9. Finansowanie oświaty – koncepcje
10. Podstawy ewaluacji pracy szkoły
11. Nadzór pedagogiczny
12. Strategie zintegrowanej edukacji dziecka
13. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
14. Projektowanie programu placówki oświatowej
15. Edukacja a rynek pracy
16. Awans zawodowy nauczyciela
17. BHP w oświacie
18. Komunikacja interpersonalna w organizacji
19. Podstawy prawa pracy i ochrona własności intelektualnej
20. Praktyka kierownicza

Ilość semestrów: 2
Ilość godzin: 300 h

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG