Edukacja dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe Pedagogika

Celem studiów jest: przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.

Opis kierunku

Celem studiów jest: przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.

Dodatkowe informacje

Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem studiów jest: przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie

Ilość semestrów : 3

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG