Poradnictwo dietetyczne ogólne - studia II stopnia Dietetyka

Z radością informujemy, że Nasza Uczelnia otrzymała zgodę MEiN na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Dietetyka. Rekrutacja rusza od 01 czerwca 2023. Studia trwają tylko 1,5 roku (3 semestry) ! Serdecznie zapraszamy!

Ogólne poradnictwo dietetyczne pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu przygotowywania jadłospisów w chorobach dietozależnych. Celem tej specjalności jest poszerzenie wiedzy kandydata w zakresie dietoprofilaktyki, projektowania diet, najnowszych trendów żywieniowych, dietetyki pediatrycznej. Specjalność ta pozwoli na przygotowanie kandydata do pracy z pacjentem indywidualnym oraz w żywieniu zbiorowym. Ponadto specjalność ta kładzie nacisk na poszerzenie wiedzy z zakresu komponowania jadłospisów zależnie od stanu zdrowia, stanu fizjologicznego oraz wieku pacjenta.

Czas trwania studiów - tylko 3 semestry!

Trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie).
Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat) z zakresu dietetyki, lub równoważnym temu kierunkowi, ale również osoby posiadające dyplom co najmniej licencjacki po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata oraz ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.