Psychologia w zarządzaniu i biznesie - studia podyplomowe Ekonomia

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

Opis kierunku

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

Dodatkowe informacje

Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej
w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak:
budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów.
Podbudowa psychologiczna daje managerom większą pewność i skuteczność w działaniu. Uczestnicy zdobędą

praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu: przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji
pracy, oraz umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem pracowników.

Wykaz przedmiotów:

 1. Psychologia organizacji i zarządzania
 2. Negocjacje i mediacje
 3. Mechanizm stresu i radzenia sobie ze stresem
 4. Psychologia pozytywna – metody pracy z klientem
 5. Psychologiczne mechanizmy motywowania pracowników.
 6. Współczesne koncepcje zarządzania
 7. Zachowania ludzi w organizacji
 8. Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów warsztatu kreatywności
 9. Coaching
 10. Public relations
 11. Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji
 12. Komunikacja w biznesie
 13. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy

 

Ilość semestrów: 2

Programy i stypendia

 • Koła naukowe
 • Zniżka dla studentów
LANG