Informatyka stosowana - studia I stopnia Informatyka

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Opis kierunku

Program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy odnoszącej się do: sieci, zasobów sprzętowych, urządzeń mobilnych, systemów do komunikacji usprawniających współpracę pracowników i zespołów, a także rozwiązaniach klasy CRM, BI, ERP. Wszystko to pozwala stworzyć dla pracowników wygodne i przyjazne środowisko, które sprzyja podniesieniu ich efektywności oraz komfortu pracy.

Dodatkowe informacje

Absolwent studiów licencjackich na kierunku informatyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

 

Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.

 

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie nie tylko posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, ale także będzie twórczym projektantem najlepszych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego. Dzięki temu może on pracować nie tylko w firmie, banku czy urzędzie ale także w ośrodkach badawczo – rozwojowych.

 

Absolwent studiów może znaleźć zatrudnienie jako: projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, administrator sieci komputerowych.

 

Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych może także podjąć pracę nauczyciela informatyki.

 

Absolwent studiów będzie znał język obcy na poziomie biegłości B 2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

 

Program tych studiów jest zgony ze standardami nauczania a ich absolwent ma prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na dowolnej wyższej uczelni w kraju i zagranicą.

 

 

Przykładowe tematy prac inżynierskich realizowane
w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

 

 

W ramach projektu inżynierskiego realizowane są projekty z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych mi.in. aplikacji webowych oraz aplikacji mobilnych, technik sieciowych itp. Celem projektu jest również zaznajomienie się z projektowym sposobem pracy. Warto podkreślić że część projektów realizowanych w ramach przedmiotu została skomercjalizowana.

Poniżej wybrane przykłady realizowanych tematów:

 1.  Aplikacja dawka – aplikacja na telefon pomagająca lekarzowi dobrać odpowiednią dawkę leku: uwzględnia wiek pacjenta, jego wagę płeć oraz inne uwarunkowania specyficzne dla leku, zawiera obszerną bazę leków pediatrycznych.
 2.  Symulator komputera kwantowego – celem projektu było zapoznanie się z technologią obliczeń kwantowych oraz teorią opisującą ich działanie. Na tej podstawie zbudowano również model kilku q-bitowego komputera kwantowego oraz implementację algorytmów wyszukiwania i faktoryzacji.
 3.  E-czytacz bajek – aplikacja mobilna wspomagająca naukę czytania. Aplikacja w formie podobnej do tradycyjnej książki wyświetla bajki. Dodatkowo w przypadku trudności z przeczytaniem fragmentu tekstu odczytuje zaznaczony fragment lub całą stronę.
 4.  Zamek otwierany kartą czipową – studenci w ramach projektu zbudowali programowalny zamek elektroniczny otwierany kartą czipową. Instalacja oparta została o mikrokontroler Arduino.
 5.   Internetowa gra dla dzieci – gra edukacyjna dla dzieci, która w sposób łatwy i przyjemny prezentuje najmłodszym niezbędne zasady funkcjonowania w życiu.  W celu osiągnięcia  największej uniwersalności i gra uruchamiana jest przez przeglądarkę. Gra przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci, które niekoniecznie potrafią już czytać i pisać. Scenariusze gry zaprojektowane zostały zatem w sposób umożliwiający grę bez nabycia tych umiejętności. Wszystkie scenariusze i dialogi są odtwarzane z nagrań.
 6. Pikotalk – aplikacja do komunikowania się dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy. Celem było stworzenie aplikacji na urządzenia przenośne pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android. Aplikacja posiada szereg piktogramów, podzielonych na kategorie i podkategorie. Po odpowiednim ułożeniu tworzą zdanie które jest odczytywane na głos przez program. Piktogramy są wyświetlane i układane na ekranie telefonu lub tabletu w odpowiedniej kolejności. Z założenia ograniczona jest ilość piktogramów by maksymalnie uprościć tworzenie zdań, a każdemu piktogramowi odpowiada plik dźwiękowy.
 7.  Szkolny portal studencki – aplikacja mobilna połączona ze szkolnym systemem ERP umożliwiająca studentom dostęp do bieżących informacji
 • Danych studenta kierunkach i przedmiotach na jakie jest zapisany
 • Stanu rozliczeń finansowych ze szkołą

Program Studiów

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Analiza matematyczna
 3. Narzędzia informatyki
 4. Matematyka dyskretna
 5. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 6. Teoretyczne podstawy informatyki
 7. Metody probablistyczne
 8. Elementy statystyki
 9. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
 10. Fizyka
 11. Wybrane zagadnienia z nauk technicznych

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Podstawy programowania
 2. Systemy operacyjne I
 3. Języki i paradygmaty programowania
 4. Architektura systemów komputerowych i systemy wbudowane
 5. Interfejsy i multimedia
 6. Programowanie obiektowe I
 7. Inżynieria oprogramowania
 8. Bazy danych
 9. Sieci komputerowe
 10. Pracownia programowania
 11. Grafika komputerowa i wizualizacja
 12. Sztuczna inteligencja

PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ I PRZEDMIOTY DO WYBORU

 1. BHP
 2. Język angielski
 3. Elementy prawa
 4. Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 5. Prawo (elementy prawa podatkowego, autorskiego, prawne regulacje w księgowości)
 6. Projekt 1 i 2
 7. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru)

 1. Języki skryptowe
 2. Bezpieczeństwo danych
 3. Programowanie rozproszone zorientowane na usługi
 4. Informatyzacja przedsiębiorstw
 5. Metody optymalizacyjne
 6. Modelowanie neuronowe
 7. Programowanie wizualne
 8. Wybrane narzędzia do projektowania gier
 9. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych
 10. Robotyzacja procesów biznesowych
 11. Sztuczna inteligencja czasu rzeczywistego
 12. Systemy zintegrowane w przedsiębiorstwie

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru)

 1. Projektowanie aplikacji internetowych
 2. Zarządzanie systemami serwerowymi
 3. Hurtownie danych
 4. Grafika inżynierska
 5. Komputerowa analiza obrazu
 6. Ekonomiczne aspekty tworzenia gier komputerowych
 7. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie
 8. Analiza i prezentacja danych biznesowych.

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę
LANG