Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia podyplomowe Pedagogika

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Opis kierunku

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatkowe informacje

tudia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacje:
Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

I. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka pedagogiczna
6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
7. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
8. Wprowadzenie do logopedii
9. Psychologiczne aspekty rozowju mowy
10. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole – podstawy prawne

 

 

II. Dydaktykę specjalną

1. Dydaktyka specjalna
2. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
3. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
4. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
5. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

 

III. Praktykę

Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h

Programy i stypendia

  • Koła naukowe
  • Zniżka dla studentów
LANG