Doradztwo zawodowe i edukacyjne - studia II stopnia Pedagogika

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata. Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć profesjonalną pomoc w zakresie doradzania i wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych na stanowisku doradcy zawodowego w różnych instytucjach związanych z przygotowaniem do poruszania się na rynku pracy.

Opis kierunku

Studia adresowane są do osób, które chcą świadczyć profesjonalną pomoc w zakresie doradzania i wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży i osób dorosłych na stanowisku doradcy zawodowego w różnych instytucjach związanych z przygotowaniem do poruszania się na rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Program Studiów

Łączna liczba godzin- 906  (wraz z praktykami)

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. Antropologia kulturowa
 2. Metodologia badań społecznych
 3. Współczesne problemy socjologii
 4. Logika
 5. Andragogika

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 1. Pedagogika ogólna
 2. Pedagogika porównawcza
 3. Pedeutologia
 4. Współczesne problemy psychologii

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (do wyboru):

 1. Pedagogika zaburzeń zachowania
 2. Patologie społeczne
 3. Współczesne koncepcje profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 4. Zagadnienia opieki następczej i readaptacji społecznej
 5. Edukacja wielokulturowa
 6. Praca z rodziną dysfunkcjonalną
 7. Szkolny doradca zawodowy – planowanie ścieżek kariery zawodowej
 8. Metody badań w doradztwie zawodowym

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (do wyboru):

 1. Współczesne tendencje w edukacji elementarnej
 2. Pedagogika czasu wolnego
 3. Technologie informacyjne
 4. Gerontologia
 5. Wsparcie osób wykluczonych społecznie
 6. Hortiterapia

 

Możliwość ubiegania się o:

 • Stypendium socjalne
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium specjalne
 • Zapomogę