Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw - Studia II stopnia

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.

Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji do pracy w zakresie systemów logistycznych przedsiębiorstw na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane systemy logistyczne.

Program Studiów

Ekonomia Studia II stopnia

Profil praktyczny

Łączna liczba godzin- 1245  (wraz z praktykami)

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Wnioskowanie statystyczne
Makroekonomia
Prawo gospodarcze
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
Ekonometria menedżerska
Historia myśli ekonomicznej

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Ekonomia matematyczna
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ekonomia międzynarodowa

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

System bankowy w Polsce
Metody analizy finansowej
Digital marketing
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Controlling
Rynek instrumentów finansowych
Metody analizy finansowej
Zarządzanie kapitałem ludzkim

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE

Zarządzanie strategiczne
Ekonomiczne uwarunkowania innowacji
Wynagradzanie i motywowanie
Prawo podatkowe
Strategie podatkowe
Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
Psychologia pracy

INNE WYMAGANIA

Język angielski w biznesie
Seminarium magisterskie
Praktyka zawodowa

LANG