Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw - Studia II stopnia

Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia z tytułem licencjata.

Program studiów umożliwia poszerzenie kwalifikacji do pracy w zakresie systemów logistycznych przedsiębiorstw na stanowiskach projektowych oraz menedżerskich w firmach, w których wykorzystywane są zintegrowane systemy logistyczne.