Absolwenci studiów magisterskich naszej Uczelni na kierunku pedagogika zajmują 1️⃣ miejsce w Wielkopolsce

Z danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych wynika, że pod względem najniżej stopy bezrobocia oraz najniższej stopy bezrobocia w stosunku do stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania:
  •  absolwenci studiów magisterskich naszej Uczelni na kierunku pedagogika zajmują 1  miejsce w Wielkopolsce,
  • absolwenci studiów licencjackich naszej Uczelni na kierunku pedagogika zajmują 2  miejsce w Wielkopolsce (pierwsze wśród uczelni niepublicznych).
Wszystkim naszym absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym.
LANG