Od projektu do działania…

Twórcze zajęcia dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego KOMPAS ze Środy Wielkopolskiej zostały przeprowadzone w dniu 2.06.2023r. przez studentów  III roku pedagogiki oraz II roku pracy socjalnej. Projekt realizowany pod kierunkiem prof. WASE dr Danuty Krzysztofiak w ramach przedmiotu Metodyka pracy z grupą, przy współpracy i zaangażowaniu Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WASE. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu przyczynili się do wywołania dziecięcych uśmiechów, w tym Członkom Koła Gospodyń Wiejskich z Giecza za przygotowanie smakołyków. Dziecięca radość i energia udzieliła się nam wszystkim i zostanie z nami na długo!

LANG