Plan Daltoński w WASE

 

Indywidualizacja, kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności oraz uczenie się we współpracy to cechy charakterystyczne współczesnej edukacji. Koncepcja Planu Daltońskiego umożliwia realizację stawianych nauczycielom zadań w tym zakresie. Dnia 17 czerwca 2023 roku po raz kolejny w naszej Uczelni odbyły się zajęcia wykładowo-warsztatowe z zakresu stosowania koncepcji Planu Daltońskiego w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zorganizowała je i prowadziła prof. WASE dr Dorota Domagała, która będąc czynnym nauczycielem pracowała w edukacji wczesnoszkolnej według tej koncepcji. Uczestniczki zajęć poznały zasady koncepcji Planu Daltońskiego, sposoby organizowania przestrzeni edukacyjnej, rozwiązania metodyczne stosowane przez nauczyciela w edukacji daltońskiej, doświadczyły pracy z różnymi rodzajami instrukcji, a także miały możliwość obejrzenia nagrań zajęć w szkole daltońskiej. Nasza uczelnia jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i dlatego w zajęciach uczestniczyły studentki Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentki studiów podyplomowych oraz nauczycielki ze szkół i przedszkoli.

LANG