Uroczyste Absolutorium 2023

Uroczyste Absolutorium absolwentów Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych

Ponad 260 absolwentów Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych w minioną sobotę tj. 08.07.2023 r. świętowało zakończenie studiów. Hol w siedzibie Uczelni WASE w Środzie Wlkp. wypełnił się po brzegi absolwentami studiów licencjackich, magisterskich oraz ich rodzinami i przyjaciółmi.

Zakończenie studiów przebiegło w bardzo podniosłej atmosferze. Pierwsze życzenia i gratulacje absolwentom złożył w swym przemówieniu Rektor WASE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, następnie Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Pan Piotr Mieloch.

Absolutorium to okazja do nagrodzenia tych, którzy wyróżnili się wynikami w nauce i zaangażowaniem w życie uczelni. Za osiągnięcia w nauce na studiach oraz najwyższe średnie ocen zostały rozdane wyróżnienia i nagrody.

Więzi i przyjaźnie, które połączyły absolwentów są nie mniej ważne i wartościowe, jak zdobyta wiedza.

Zdjęcia ECHOMEDIA

LANG