Warsztaty hortiterapeutyczne

W sobotę 23 kwietnia 2022 r. studenci kierunku pedagogika wzięli udział w warsztacie hortiterapeutycznym zorganizowanym przez prof. WWSSE dr Danutę Krzysztofiak. Pod czujemy okiem terapeutki zajęciowej Małgorzaty Michalskiej studenci uczyli się zdobytą na zajęciach dydaktycznych wiedzę z praktycznym działaniem. W efekcie powstały nie tylko piękne prace – lasy w słoiku, wierzbowe wianki oraz kule nasienne, ale także wzrosły umiejętności metodyczne przyszłych pedagogów.

LANG