Drzwi Otwarte

Zapraszamy

dnia 19 kwietnia 2023r. na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Akademickich w godzinach od 17.00 do 19.00.

O godzinie 17.00 spotkanie na auli A1/2 z dyrekcją szkoły i prof. Ireneuszem Kubiaczykiem, następnie zwiedzanie szkoły. 

LANG