Godziny pracy sekretariatu ZSA

Sekretariat szkoły czynny-
w lipcu i sierpniu
w godzinach od 8.00 do 14.00
LANG