Przedświąteczny czas „Opowieść wigilijna”

Czwartek przed przerwą świąteczną był w naszej szkole czasem tradycyjnych wigilii klasowych.
W tym roku klasowe spotkania poprzedziła „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu grupy licealistów.
LANG