ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w ZSA
klasy I-III SP – godzina 9:00
klasy IV- VIII SP -godzina 9:30
Klasy I-IV LO – godzina 10:00
LANG