ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
W DNIU 04 WRZEŚNIA 2023 r.

Klasy
I-III – godz. 9.00
IV-VIII- godz. 9.30
LO- godz. 10.00

LANG