SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS II – VIII SP ORAZ LO

UWAGA !!!
ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS II-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM W DNIU 01 WRZEŚNIA 2022R. NA SPOTKANIU BĘDZIE PRZEKAZANA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ W PUBLICZNĄ. ZMIANA NAZWY SZKOŁY NIE SPOWODUJE ZMIAN W SPOSOBIE KSZTAŁCENIA DZIECI I MŁODZIEŻY.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ :
1. KLASY II- VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ O GODZINIE 17.00
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O GODZINIE 18.00
LANG