Wyjazd do Centrum Symulacji Medycznej

W dniu 28 kwietnia 2023 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I- Akademickiego

uczestniczyli w wycieczce do Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu oraz muzeum UMP.

LANG