WYNIKI MATUR

REWELACYJNE wyniki matur w ZSA
 
Biorąc pod uwagę tegorocznych absolwentów, do matury 2021 w Zespole Szkół Akademickich podeszło 71 uczniów. Ogólna zdawalność wyniosła aż 96 % i to daje nam 1 miejsce w powiecie oraz 55 w województwie, na 434 szkoły. Mamy więc powody do zadowolenia.
W skali kraju zdawalność na poziomie podstawowym (wszystkie przedmioty z wynikiem minimum 30 %) w liceach ogólnokształcących wyniosła 81%, a w technikach – 64 %. Jak kształtuje się zdawalność przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w naszej szkole? Język polski zdało 99 % maturzystów, matematykę – 97 % ( średni wynik ok. 41% więcej od pozostałych szkół w powiecie) osób język angielski – 100%, a język niemiecki również 100% podchodzących do egzaminu ( średni wynik wyższy o 45% od średniej wojewódzkiej). Wyniki ze wszystkich egzaminów są wyższe niż średnie w powiecie, gminie, województwie i kraju.
Dodatkowo na poziomie rozszerzonym, na który uczniowie decydowali się z myślą o zwiększeniu szans studiowania, uczniowie ZSA wybierali aż spośród 13 przedmiotów: język angielski, geografia, język polski ,język niemiecki, język rosyjski, biologia, matematyka, wos, chemia, historia, fizyka, informatyka oraz filozofia.
Absolwentów klas 8 SP zapraszamy!
Dołącz do najlepszych!
LANG