BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU

BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU

 DO 5 GODZIN DZIENNIE 

1.Przedszkole będzie czynne  w godzinach 6:30 – 16:30.

2.Dla dzieci 6-letnich przedszkole bezpłatne.

3.Dla dzieci 5 letnich i młodszych każda kolejna godzina pobytu powyżej 5 godzin płatna 1 zł za godzinę.

4.Do abonamentu nie wliczamy godzin, w czasie których dziecko jest na zajęciach dodatkowych.

LANG