Kampania o tematyce historycznej

Jeżyki włączyły się w ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej,
mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania
warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Dzieci z zapałem wysłuchały opowiadania bohaterów Powstania Warszawskiego.
Chętnie wykonały pracę plastyczną. Jesteśmy dumni, że mogliśmy
wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny,
a nade wszystko wyrazić wielką wdzięczność naszym Powstańcom.
LANG