Maraton Ratowniczy ” Umiem Ratować”

Dziś dzieci z klas 0-3 naszej szkoły uczestniczyły w II Maratonie Ratowniczym „Umiem ratować”. Maraton miał na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Dzieci uczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Wszystkie dzieci wiedzą już do kogo zwracać się gdy czują się zagrożone, same również są świadome konieczności zachowywania się w sposób bezpieczny taki, by apteczka i jej wyposażenie były jak najmniej potrzebne. Zgromadzoną wiedzę będą mogły wykorzystać w przyszłości przychodząc z pomocą koledze lub najbliższym z rodziny. Dzięki praktycznym działaniom uczniowie nabierają wprawy i przełamują strach , to tu w szkole rodzą się mali bohaterowie, których odwaga i dojrzałość zdumiała nie jednego z nas.
Serdecznie dziękujemy:
*Pani Pielęgniarce Alinie Antoniewicz
*Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
*Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej
*Ratownikom medycznym: Pani Marcie Wiśniowskiej i Panu Grzegorzowi Ritter
*Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu
LANG