Antonina Jakubowska Laureatem Konkursu Wojewódzkiego

Uczennica naszej szkoły Antonina Jakubowska z klasy 8a została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Wojewódzka Komisja Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych.
Był to trzeci stopień konkursu przedmiotowego z języka polskiego, którego organizatorem był wielkopolski kurator oświaty. Antonina przygotowywała się do udziału w konkursie pod kierunkiem swojej wychowawczyni Grażyny Goślińskiej – Wiśniewskiej (nauczycielka języka polskiego).
17 kwietnia 2024 r., w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się uroczystość, w trakcie której wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wręczyła wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Igorem Bykowskim i przewodniczącymi wojewódzkich komisji konkursowych zaświadczenia laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w trakcie uroczystości, w tegorocznych konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez wielkopolskiego kuratora oświaty z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia), ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia, geografia) i języków obcych (język niemiecki, język hiszpański, język angielski), wzięło udział ponad 17 tysięcy uczniów, spośród których wyłoniono 64 laureatów, w tym 10 z języka polskiego.
Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.
LANG