LAPBOOK Klas 3

Uczniowie z klas trzecich po przeczytaniu i omówieniu lektury napisanej przez pana Łukasza Wierzbickiego pt.„Afryka Kazika” oraz zebraniu potrzebnych materiałów podczas zajęć lekcyjnych podjęli próbę opracowania w szkole LAPBOOKA.
Trzeba przyznać, że uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Ich lapbooki były kolorowe, zawierały rysunki przedstawiające bohaterów książek, zdjęcia, opisy miejsc, plany wydarzeń. To wszystko umieszczone zostało w książeczkach, kopertach, kieszonkach i na karteczkach o przeróżnym kształcie i kolorze. Dzięki lapbookom uczniowie rozwijają różne umiejętności, uczą się samodzielności, porządkują i pogłębiają wiedzę. A co najważniejsze to idealny sposób na naukę.
LANG