Laptopy z programu PPGR

Informujemy, że rodzice uczniów klas IV, którzy odbierają teraz sprzęt dla dzieci, a wcześniej otrzymali laptop z programu PPGR, zdecydują się wziąć nowy sprzęt, muszą laptop PPGR-owski oddać do Gminy. W tym celu rodzic musi wypełnić oświadczenie 

(w załączeniu), w którym wnioskuje o rozwiązanie umowy z Gminą. Prosimy zgłosić się z oświadczeniem oraz z laptopem (i ładowarką) z grantu PPGR  do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Ratusz, Plac Zamkowy 1, I piętro, pokój nr 9. Przed wydaniem nowego laptopa rodzic musi pokazać dowód, że zwrócił poprzedni (będziemy dawać rodzicom kopię oświadczenia z podpisem Burmistrza lub Naczelnika Wydziału, że wyrażamy zgodę na rozwiązanie umowy PPGR).

 

Ośw. rodzica PPGR

LANG